marți, 2 octombrie 2012

Operatiuni triunghiulare prin Bulgaria

                          Operatiuni triunghiulare prin Bulgaria 


      Operatiune triunghiulare este livrarea unor marfuri intre trei persoane inregistrate pentru scopurile TVA in trei diferite state A,B si C,pentru care sunt prezente urmatoarele conditii cumulate despre prezenta unei operatiuni trilaterale:
      1. A (transferant) persoana inregistrata pentru scopurile TVA intr - un stat membru 1, efectueaza livrarea marfei catre persoana B(intermediar), persoana inregistrata pentru scopurile TVA intr- un stat membru - 2, care dupa aceea efectueaza livrarea acestei marfi catre persoana C(dobanditor), persoana inregistrata pentru scopurile TVA intr - un stat membru 3
      2. marfurile sunt transportate direct dintr-un stat membru 1 catre un stat membru 3
      3. intermediarul nu este inregistrat pentru scopurile TVA in statele membre A si B
      4. dobanditorul calculeaza TVA ca primitor al livrarii

       Acest regim de impozitare este aplicabil numai pentru afaceri intre trei persoane care sunt inregistrate pentru scopurile TVA in trei diferite state membre.

       Acest regim de impozitare nu se aplica cand participa:
          - mai mult de trei persoane si/sau
          - persoane/o persoana,care nu este inregistrata pentru scopurile TVA si/sau
          - persoane inregistrate pentru scopurile TVA in acelasi stat membru
          - In cazurile in care transferatorul nu este inregistrat pentru scopurile TVA in statul-membru de expediere a marfurilor sau dobanditorul nu este inregistrat pentru scopurile TVA in statul membru,unde marfurile sosesc sau se incheie transportarea lor.

       Facturarea livrarii
       Intermediarul in operatiunea trilaterala documenteaza livrarea dobanditorului si emite factura conform art.114, al.2 din ZDDS in care arata temeiul pentru necalcularea impozitului.  Temeiul pentru necalculare,conform art.114,al3 din noul ZDDS este “art.28c(E)(3)77/388/EEC”.(3)(modif.-MO,nr.94 din 2010 in vigoare de 01.01.2011)Cand persoana inregistrata-intermediar in operatiunea trilaterala,documenteaza livrarea efectuata a marfurilor,catre dobanditorul in operatiunea trilaterala ca temei de necalcularea unui impozit in factura se arata “art.141 2006/112/EO”.Acest ordin este din directiva a sasea si cu aratarea ei in factura se documenteaza ca este efectuata livrarea din partea unui intermediar catre dobanditori intr-o operatiune trilaterala,pentru care nu este calculat impozit de catre intermediar,deoarece impozitul este datorat de catre dobanditor.
  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu