joi, 4 octombrie 2012

Cerinte la facturile,conform legea Bulgara pentru TVA - 2012

Cerinte la facturile,conform legea Bulgara pentru TVA - 2012


   
  Factura in mod obligatoriu contine:
    1. denumirea documentului;
    2. un numar de ordine de categorie zece,continand numai ciifre arabe,bazat pe una sau mai multe serii in functie de nevoile de contabilitate a persoanei,obligate de impozitare care identifica factura in modul unic;
    3. data emiterii ;
    4. numele si adresa furnizorului;
    5. numarul de identificare;
    6. numele si adresa a destinatarului pe livrarea ;
    7. numarul tva al furnizorului
    8. cantitatea si aspectul marfei.felul de serviciu ;
    9. data,la care a aparut evenimentul de impozit a livrarii,sau data,la care s-a primit plata;
  10. pretul individual(unic) fara impozit si baza de impozit a livrarii,precum si reducerea de prêt si reduceri,daca nu sunt incluse in pretul unic ;
  11. impozitului,iar cand cota este zero- temeiul de aplicarea ei,precum si motivul de a nu calcula unui impozit ;
  12. marimea impozitului;
  13. suma de plata,daca ea se deosebeste de suma bazei de impozit si a impozitui;
  14. imprejurarile,care stabilesc marfa,ca un mijloace de transport nou-la livrarea interna a unor mijloace de transport noi.


  Cand o persoana efectuiaza vanzare de marfuri la distanta,este inregistrata pentru scopurile TVA in alta tara-membra si locul de executarea livrarii in conditiile de vanzarea la distanta este pe teritoriu altei tarii membre.afara de recuizitele de sus/1 pana 14/ in factura se indica obligatoriu:
    1. numarul de identificare a persoanei pentru scopurile TVA,emis de alta tara -membra ;
    2. tariful impozitului,aplicabil pentru livrarea in cealalta tara-membra ;
    3. marimea impozitului,datorabil conform livrarea
  Cand persoana inregistrata-intermediar in operatia trilaterara,documenteaza livrarea efectuata la marfuri pana la cel care dobindeste in operatia trilaterala,ca motiv de a ne calcularea de impozit,in factura se arata “art.141 2006/112/EO”.
  Cand impozitul este cerut din parta destinatarului ,in factura nu se arata marimea impozitului si tariful impozitului.In acest caz,in factura se arata in mod expres ,ca impozitul este cerut da catre primitor,precum si temeiul pentru asta.
  Sumele pe factura pot fi aratate in oricare valuta,prin conditie,ca baza de impozit si valoarea impozitului se arata in leva bulgaresti.Cand valorile,necesare de calcularea bazei de impozit,sunt stabilite in valuta straina,baza de impozit se stabileste pe baza contravaloarei in leva acestei valute pe cursul,declarat de Banca populara bulgara spre data in care impozitul a fost cerut
  Facturile emise pot fi trimise pe suport de hartie ,sau pe calea electronica.Cele primate pe calea electronica facturi se primesc,cand destinatarul a confirmat primirea lor,prin conditie ,ca sunt garantate autenticitatea originei si neincalcarea continutului prin urmatoarele metoade:
   1. prin semnatura calificata electronica conform sensul Legii documentului electronic si semnatura electronica,sau
   2. prin schimb electronic a unor date,sau
   3. pe alta cale,garantand autenticitatea originei si necalcarea continutului.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu