vineri, 4 octombrie 2013

Evidenta contabila de valuta in Bulgaria

                                             Evidenta contabila  de valuta in Bulgaria

Des apare problema cum se deconteaza valuta pe conturi bancare si in casa societatii.Conform legislatia bulgara,avind in vedere standardele nationale aplicabile, standardul national de contabilitate 21,stabileste ordinea pentru decontarea efectului din schimburile in cursurile valutare la afaceri cu valuta straina si transformarea rapoartelor financiare pentru activitatea in strainatate in leva cu scop introducerea lor in  raportul  financiar anual a intreprinderii de decontare.Bine inteles dvs.aveti dreptul sa aplicati standardele internationale de contabilitate si aceasta aplicare exclude aplicarea  a standardelor nationale.

Valuta de  decontare acasta este valuta,in care se prezinta raportul anual financiar.Valuta straina,aceasta este orice alta valuta,diferita de valuta de  decontare.

Afacere in valuta straina,aceasta este orice afacere,care este denominate sau  cere plata in valuta straina,inclusiv afaceri,aparute,cand intreprinderea cumpara,sau vinde marfuri sau servicii,caror prêt este  exprimat intr-o valuta straina; ia sau da in chirie mijloace,cand sumele  care trebuie sa fie platite,sau sumele datorate sunt exprimate in valuta straina,devine parte conform contract in valuta straina si prin alt mod dobandeste sau se elibereaza din active,asuma sau  reglementeaza obligatii,exprimate in valuta straina.
Cursul valutar,acesta este raportul,in care se schimba intr-un moment dat doua valute.Cursul central-cel declarat din Banca populara bulgara curs de schimb pentru scopuri de contabilitate.Cursul final-cursul central pentru data,catre care este intocmit raportul financiar.Diferenta de curs(diferenta din cursul valutar)acesta reprezinta diferenta,aparuta in rezultat de transformarea la un si acelasi numar de unitati de  valuta straina in valuta de decontare la diferite cursuri valutare.

Afacerile in valuta straina,cu exceptia a acestor  de cumparare si vanzare de valuta,se inscriu in leva la exprimarea contabila initiala,ca spre suma in valuta straina se aplica cursul central spre data afacerii.Valuta cumparata se evaluiaza conform cursul valutar la dobandire.Valuta cea vanduta se evaluiaza conform cursul valutar a vanzarii.In raportul financiar anual si in rapoartele financiare intermediare pozitiile banesti in valuta straina se exprima,ca se evaluiaza conform cursul final,iar  curent prin anul-conform cursul central a Bancii populare bulgare.Evaluarea curenta a valutei se efectuiaza obligatoriu spre data  de orice intocmire  a  raportului financiar.