marți, 2 octombrie 2012

Contabilitate în Bulgaria

    Contabilitatea a fost introdusa in Bulgaria in sec. 19, iar prima carte de contabilitate in limba bulgara a fost publicata in Ţarigrad in anul 1850. In or. Ruse, oraşul cu cea mai mare populaţie si cel mai dezvoltat industrial pentru timpul respectiv in Bulgaria, contabilitatea găseşte repede aplicare.

    Contabilitatea contemporana in Bulgaria este nu numai o meserie, ci si direcţie ştiinţifică.Informaţia economica este divizată in informaţie de evidenţa contabilă, de plan si prognoze si normativ-tehnică. Informaţia de evidenţa contabilă se divide in informaţie operativă, statistică si de contabilitate. Utilizatorii informaţiei de contabilitate sunt externi si interni. Măsurătorii evidenţei contabile sunt naturale, legate cu forţa de muncă si legate de valoarea. Documentele normative principale cu privire la contabilitatea in Bulgaria sunt Legea Contabilităţii si Standardele Naţionale de Contabilitate pentru IMM-uri. In acelaşi timp pe teritoriul Republicii Bulgaria sunt in vigoare si Standardele Internaţionale pentru Rapoartele Financiare, adoptate de câtre Comisia Uniunii Europene.

    Societatea cu răspundere limitată este forma de întreprindere cea mai preferată pentru desfăşurarea activităţilor comerciale in Bulgaria. Individualitatea economica a fiecărei întreprinderi poate fi bazată pe politica de contabilitate a întreprinderii respective, fiindcă prin aceasta sunt influenţate intr-o măsură considerabilă o mare parte din indiciile economice. Evidenţa contabila a societăţii cu răspundere limitată este bazată pe modificările valorice bilaterale, care apar in cursul tuturor operaţiunilor comerciale din viaţa economica ale societăţii. Aceste modificări bilaterale sunt notate prin notarea conturilor. Contul in contabilitate reprezintă un cod de cifre, prin care se exprimă o informaţie de contabilitate anume. La o perioada de timp informaţia notata in aceste conturi se generalizează, păstrându-se principiul egalităţii modificărilor. Lista cu conturile, pe care le foloseşte întreprinderea se numeşte planul de conturi. In Bulgaria nu există un plan de conturi obligatoriu, aşa că fiecare întreprindere are libertatea de a stabili planul ei individual de conturi, cu condiţia că după aceea va generaliza corect informaţia contabila. Informaţia generalizata se numeşte contabilitatea curenta ale conturilor. Forma finala de generalizare a informaţiei contabile sunt bilanţul contabil anual al companiei, raportul anual de venituri si de cheltuieli si alte rapoarte, care conform dispoziţiilor legale sunt supuse publicării in Registrul Comerţului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu